Анализ нормативно-правовой бызы

План мероприятий Министерства аграрной политики и продовольствия Украины по дерегуляции хозяйственной деятельности


     С целью реализации Плана мероприятий по дерегуляции хозяйственной деятельности, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 18 марта 2015 № 357, Приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 02.06.2015 года был утвержден План мероприятий Министерства аграрной политики и продовольствия Украины по дерегуляции хозяйственной деятельности.

 
Лицензия на оптовую и розничную торговлю алкоголем должна быть отменена

Группа депутатов во главе с Анной Гопко вступила с инициативой пятикратного повышения стоимости оптовой и розничной лицензии на торговлю алкогольными напитками. Соответствующую норму содержит Проект Закона № 1488 о внесении изменений в статью 15 Закона Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий (относительно увеличения размеров платы за лицензии на право оптовой или розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями) от 16.12.2014.

 

Ассоциация «Виноградари и виноделы Украины» подчеркивает, что данная мера является экономически необоснованно и не приведет к результату, указанному в пояснительной записке к Проекту, а именно – увеличение поступлений в Государственный бюджет с 700 млн. грн. до 2,8 млрд. грн. Напротив – приведет к остановке работы целого ряда предпринимателей в секторе виноделия и реализации алкогольной продукции.

«Пятикратное увеличение стоимости оптовой и розничной лицензии на торговлю алкогольными напитками приведет к серьезным потерям на всех уровнях производства и реализации продукции.

 
Новый проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения не даст развития виноградарству Украины
Государственное агентство земельных ресурсов представило к обсуждению новый вариант проекта закона Украины «Об обороте земель сельскохозяйственного  назначения». К сожалению,  принятие законопроекта в поданной редакции повлечет к дальнейшему регрессу в виноградарской отрасли Украины, повышению уровня рисков и непривлекательности в инвестиционном плане.
 
АВВУ відстоює ціну марки акцизного податку

Асоціація "Виноградарі та винороби України" звернулась з  офіційним листом до  Прем’єр-міністра України з прохання недопустити прийняття законопроетку «Про створення комплексної автоматизованої системи обліку обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів»,

 

Прем’єр-міністру України

Азарову М.Я.

Шановний Миколо Яновичу!


Асоціація «Виноградарі та винороби України» звертається до Вас у зв’язку з інформацією про розробку Кабінетом Міністрів України проекту постанови «Про створення комплексної автоматизованої системи обліку обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Від імені учасників асоціації хочу донести до Вашого відома, що норми, які містить даний Проект суперечать чинному законодавству та здатні призвести до значних фінансових втрат  серед більшості виноробних підприємств України, котрі й  без того знаходяться у вкрай скрутному становищі. Вважаємо, що запропонована редакція Проекту не надасть можливості досягти збільшення надходжень до державного бюджету, а навпаки посприяє розширенню тіньового ринку алкоголю, а значить і фінансових втрат держави.
Як засвідчує детальний аналіз проекту постанови «Про створення комплексної автоматизованої системи обліку обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів», найбільшу стурбованість викликають наступні нововведення:
– Збільшення ціни на марку акцизного податку на 162% - з 0,103 грн. до 0,27 грн. (п.9 Проекту). Документ не дає жодного роз’яснення, з якої причини відбувається подорожчання. Нагадаємо, що дане питання вже було піднято до обговорення влітку 2012 року. Тоді спільними зусиллями виробникам алкогольних напоїв вдалося донести позицію до Першого віце-прем’єр-міністра щодо відсутності підстав для зміни вартості марки акцизного податку. З того часу ситуація у виноробній галузі лише погіршилась, що робить будь-які додаткові витрати для підприємств катастрофічними. Так само не зазнав змін і статус самої марки акцизного збору. Як зазначено у п. 14.1.107. статті 14 Податкового кодексу України марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів. Тому цілком логічно, що її виробництво повинно здійснюватися за рахунок держави.
Для виноробів анонсоване збільшення виглядає просто нелогічним, адже сплата акцизу становить 1 коп. (сухі вина), а вартість акцизної марки, яка підтверджує проведення даної фінансової операції, складатиме 27 коп.(!).
Просимо Вас переглянути запропоновану норму та залишити ціну на марку акцизного податку без змін.
– Затвердження зразка марок акцизного податку та його технічних описів таємного від виробників (п. 6 Проекту).
У разі прийняття даної норми, слід очікувати виникнення постійних перебоїв у роботі виноробних підприємств, пов’язаних з необхідністю позачергово налаштовувати обладнання для нанесення акцизної марки. Зі свого боку це не лише призведе до втрати дорогоцінного часу, а й потягне за собою значні капіталовкладення, адже заміна елементів на вузлі нанесення акцизної марки коштувати від 300 тис грн. за одиницю. Лише одному підприємству разові витрати на таємно затверджену марку можуть коштувати близько 3 млн. грн.
Підкреслюємо, що специфіка алкогольного виробництва вимагає повної інформації стосовно розмірів марки акцизного податку, інакше підприємство не зможе налагодити необхідну системну роботу.
– Забезпечити продаж марок акцизного податку нового зразка підприємствам виробникам, імпортерам, суб’єктам підприємницької діяльності, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями до 25 березня 2013 року (абз. 3 п. 10 Проекту).
Вказана норма не узгоджується із п. 8 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2010 року № 1251, де вказано, що марки продаються суб'єктам господарювання, які відповідно до законодавства є платниками акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями, не є платниками акцизного податку у відповідності до п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України.
– Скасування обов’язковості виготовлення марок акцизного податку на підприємствах державної форми власності (п. 12 Проекту).
АВВУ наголошує, що передача права виготовлення (друкування) до підприємств недержавної форми власності призведе до втрати контролю над кількістю випущених марок, і як наслідок – поширення фальсифікованої марки акцизного податку. Враховуючи той факт, що марка акцизного податку належить до документів суворої звітності лише держава здатна належним чином забезпечити її надходження лише до легального виробника. На наш погляд, право виготовлення марки акцизного податку повинно належати виключно спеціалізованому державному підприємству.
Асоціація «Виноградарі та винороби України» просить Вас не залишити поза увагою зазначені зауваження до проекту постанови «Про створення комплексної автоматизованої системи обліку обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та сприяти внесенню змін до проекту з урахуванням викладених позицій.
З повагою,
Директор Асоціації «Виноградарі та винороби України»                                               С. Михайлечко
 
Законопроект № 5003 «О внесении изменений в Закон Украины" О винограде и виноградном вине "(относительно избежания дублирования действующего законодательства в области виноделия)»

25 февраля 2010 г. Эксперты Ассоциации проанализировали законопроект № 5003 «О внесении изменений в Закон Украины" О винограде и виноградном вине "(относительно избежания дублирования действующего законодательства в области виноделия)» автор - Кабинет Министров Украины.

 

 

 
««Предыдущая12Следущая»»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL