Ассоциация «Виноградари и виноделы Украины» внесла поправки в законопроект «О внутренней торговле»

There are no translations available.

Ассоциация «Виноградари и виноделы Украины» приняла участие в заседании Министерства  экономического развития и торговли, которое состоялось 7 февраля под руководством заместителя министра Владимира Павленко.
Темой обсуждения стал Проект Закона «О внутренней торговле».
В ходе заседания директор АВВУ Сергей Михайлечко озвучил позицию ассоциации относительно норм, которые необходимо внести в данный нормативный документ. По окончанию встречи озвученные предложения были переданы заместителю министра в письменном виде.
После очередной доработки текста часть предложений АВВУ были внесены.
15 февраля ассоциация «Виноградари и виноделы Украины» направила  повторное письмо с предложениями на имя Министра Прасолова И.Н.
Ниже приводим полный текст письма

Міністру економічного розвитку і торгівлі України

Прасолову І.М.

Шановний Ігорю Миколайовичу!

Асоціація «Виноградарі та винороби України» висловлює Вам повагу за значний внесок у розвиток України. Ми високо цінуємо відкритість Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ведення діалогу із громадськістю та обговорення законодавчих ініціатив, що впливають на розвиток українського ринку.

Звертаємося до Вас з приводу проекту закону про внутрішню торгівлю, який на разі перебуває в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Ми вдячні за те, що частина наших пропозицій щодо виноградної та виноробної продукції, висловлена у попередньому листі, була врахована при опрацюванні тексту законопроекту.

Просимо Вас звернути увагу та врахувати наші пропозиції стосовно тих положень, які не увійшли до опрацьованого тексту законопроекту. Важливість врахування запропонованих змін полягає у тому, що вони гарантуватимуть захист українського виробника та забезпечать існування конкурентного середовища серед  суб’єктів торговельної та виробничо-торговельної діяльності, що повністю відповідає цілям законопроекту та принципам, які він встановлює.

Одним із пріоритетних напрямків регулювання торговельної та виробничо-торговельної діяльності, на нашу думку, повинна бути протидія монополізації ринку. Законопроект повинен забезпечувати конкурентоспроможність вітчизняних виробників та учасників ринку продовольчих товарів шляхом надання можливості розвитку малого та середнього бізнесу. Станом на сьогоднішній день відбувається глобальна експансія, яку проводять великі торгівельні мережі на продуктовому ринку України. Сьогодні вони фактично зосередили ринок під своїм контролем, дозволяючи собі ставити безпрецедентні умови роботи, демпінгувати цінами,  нав’язувати постачальникам «свої правила гри».

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо передбачити в законопроекті положення щодо створення та функціонування торгівельних мереж та створення умов розвитку малого та середнього бізнесу у сфері торгівлі продовольчими товарами, зокрема:

- встановлення особливостей здійснення торгівлі об`єктами великих торгівельних мереж, вимог до таких об`єктів та умов їх функціонування;

-  встановлення антимонопольних правил у торгівельній діяльності;

Запропоновані зміни наведено у Додатку №1 (ст. 18-1, ст. 24).

Слід відмітити, що існуюча редакція проекту закону про внутрішню торгівлю не забезпечує належного захисту національного товаровиробника. Сьогодні на ринку спостерігається витіснення вітчизняної продукції імпортованою, що призводить до поступового знищення українського виробництва. Що стосується безпосередньо виробництва вина, то протягом останніх двох років відбувається падіння на 30-40% у рік! Разом з цим обсяг імпорту вина постійно збільшується. Порівняльний аналіз показників за період 2010 – кінець 2012 років демонструє значну динаміку росту ринку імпортованих тихих вин. Згідно даних Держкомстату, об’єм імпорту в Україну протягом останніх двох років збільшився більш як на 33%: з 1528 дал. в 2010 році до 2039 тис. дал. на кінець 2012 року.   Така ситуація невдовзі призведе до знищення українського товаровиробництва.  Тому просимо Вас внести запропоновані нами зміни (Додаток 1, ч. 1 ст. 17), якими передбачити механізм забезпечення наповнення суб’єктів роздрібної торгівлі та закладів харчування вітчизняною продукцією.

Ми переконані, що запропоновані зміни в комплексі забезпечать розвиток українського виробництва та сприятимуть рівності  суб’єктів торговельної та виробничо-торговельної діяльності на українському ринку, що безумовно сприятиме економічному зростанню країни.

Просимо Вас приділити належну увагу зазначеним пропозиціям. Асоціація «Виноградарі та винороби України» зі свого боку готова усіляко сприяти розвитку прогресивного законодавства задля функціонування прозорого, чесного ринку з рівними можливостями всіх його учасників.

З повагою,

Директор Асоціації «Виноградарі та винороби України»    __________   С.М. Михайлечко

Додаток №1

Зміст положення проекту закону запропонованого Міністерством економічного розвитку і торгівлі

Запропонована редакція положення проекту закону

Відсутня

Ст. 24 Контроль за додержанням вимог цього Закону

1. Контроль за додержанням вимог цього Закону здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері захисту  прав споживачів відповідно до його повноважень.

…..

2. Центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів має право:

1) відповідно до закону проводити перевірки суб’єктів господарювання, які провадять торговельну та/або торговельно-виробничу діяльність, безперешкодно відвідувати та обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення таких суб’єктів;

2) одержувати безоплатно від суб’єктів господарювання, які провадять торговельну та/або торговельно-виробничу діяльність, що перевіряються, копії документів, необхідних для проведення перевірки;

3) накладати на винних осіб у випадках, передбачених законом, адміністративні стягнення;

4) накладати на суб’єктів господарювання, які провадять торговельну та/або торговельно-виробничу діяльність, штрафи, передбачені частиною 2 статті 24 цього Закону.

Ст. 18-1 Вимоги щодо розміщення торгівельних об’єктів

При здійснені торгівельної діяльності через торгівельні мережі повинні виконуватися наступні вимоги:

1) частка реалізованих продовольчих товарів торгівельної мережі в об’ємі усіх реалізованих продовольчих товарів у грошовому виражені за минулий календарний рік на території селища міського типу, міста або району повинна складати не більш 15%.

2) частка торгівельних площ торгівельної мережі в об’ємі усіх торгівельних площ на території селища міського типу, міста або району повинна складати не більш 15%.

3) в обсязі роздрібного товарообороту продовольчого або змішаного магазину частка кожної групи продовольчих товарів, що випускаються під знаком для товарів і послуг та/або з використанням промислового зразка, що належить або використовується торговельною мережею, а також вироблених за її замовленням не повинна бути більше 10% від загального обсягу товарообороту цієї групи продовольчих товарів.

4) в обсязі роздрібного товарообороту продовольчого або змішаного магазину частка кожної групи вітчизняних продовольчих товарів не повинна бути менше 50% від загального обсягу товарообороту цієї групи продовольчих товарів.

5) суб’єктам господарювання, що здійснюють торгівельну діяльність з продажу продовольчих товарів шляхом організації торгівельної мережі, забороняється:

- включати в договори поставки умови щодо заборони на укладення суб’єктом господарювання договорів поставки продовольчих товарів з іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють аналогічну діяльність, а також з іншими суб’єктами господарювання на аналогічних або інших умовах;

- встановлювати плату за право поставки продовольчих товарів, за зміну асортименту продовольчих товарів;

- вимагати відшкодування витрат, не пов’язаних з виконанням договору поставки;

- повернення суб’єкту господарювання, що здійснив поставку продовольчих товарів, таких товарів, не проданих протягом визначеного терміну, за виключенням, якщо повернення таких товарів передбачено законодавством.

Ст. 24 Контроль за додержанням вимог цього Закону

1. Контроль за додержанням вимог цього Закону здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері захисту  прав споживачів відповідно до його повноважень.

Державний контроль (нагляд) за дотриманням антимонопольних правил та вимог, передбачених статтею 17 цього Закону здійснюється Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями.

2. Центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів має право:

1) відповідно до закону проводити перевірки суб’єктів господарювання, які провадять торговельну та/або торговельно-виробничу діяльність, безперешкодно відвідувати та обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення таких суб’єктів;

2) одержувати безоплатно від суб’єктів господарювання, які провадять торговельну та/або торговельно-виробничу діяльність, що перевіряються, копії документів, необхідних для проведення перевірки;

3) накладати на винних осіб у випадках, передбачених законом, адміністративні стягнення;

4) накладати на суб’єктів господарювання, які провадять торговельну та/або торговельно-виробничу діяльність, штрафи, передбачені частиною 2 статті 24 цього Закону.

Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення при виявленні порушень антимонопольних правил та вимог, передбачених статтею 17 цього Закону, застосовують санкції у порядку, визначеному Законом України «Про Антимонопольний комітет України», Законом України «Про захист економічної конкуренції», Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

ч.1 ст.17

1. Постачальники продовольчих товарів та суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю продовольчими товарами,  укладають між собою договори у відповідності до вимог законодавства.

У разі, коли розрахунки суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю продовольчими товарами, з постачальниками таких товарів здійснюються з відстроченням платежу, між ними у письмовій формі укладаються договори, відповідно до яких здійснюється поставка товарів.

У таких договорах, крім умов, передбачених законодавством, обов’язково мають бути визначені:

форма, умови, порядок та строки розрахунків;

умови повернення суб’єктами господарювання сфери торгівлі продовольчих товарів, які мають обмежений строк  придатності;

відповідальність сторін у разі невиконання своїх зобов’язань.

ч.1 ст. 17

1. Постачальники продовольчих товарів та суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю продовольчими товарами,  укладають між собою договори у відповідності до вимог законодавства.

У разі, коли розрахунки суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю продовольчими товарами, з постачальниками таких товарів здійснюються з відстроченням платежу, між ними у письмовій формі укладаються договори, відповідно до яких здійснюється поставка товарів.

У таких договорах, крім умов, передбачених законодавством, обов’язково мають бути визначені:

форма, умови, порядок та строки розрахунків;

умови повернення суб’єктами господарювання сфери торгівлі продовольчих товарів, які мають обмежений строк  придатності;

відповідальність сторін у разі невиконання своїх зобов’язань.

Суб’єкти господарювання, що здійснюють роздрібну торгівельну діяльність продовольчими товарами, зобов’язані:

1)забезпечити, щоб кількість пропонованих до придбання вітчизняних продовольчих товарів, в кожному магазині  складала не менше 50 відсотків кількості пропонованих до придбання в такому магазині аналогічних товарів, вироблених поза межами території України;

кількість пропонованих до придбання вітчизняних продовольчих товарів, в кожному магазині  може складати від 25 відсотків до 50 відсотків кількості пропонованих до придбання в такому магазині аналогічних товарів, вироблених поза межами території України, тільки якщо на території України недостатньо для продажу аналогічних продовольчих товарів вітчизняного виробництва;

2)заклади ресторанного, готельного господарства (громадського харчування) повинні забезпечити до придбання в асортименті, меню, прейскуранті та інших носіях інформації вітчизняних алкогольних та безалкогольних напоїв не менше 50 відсотків кількості пропонованих до придбання в такому закладі аналогічних товарів, вироблених поза межами території України;

кількість пропонованих до придбання вітчизняних алкогольних та безалкогольних напоїв, в кожному закладі ресторанного, готельного господарства (громадського харчування) може складати від 25 відсотків до 50 відсотків кількості пропонованих до придбання в такому закладі аналогічних товарів, вироблених поза межами території України, тільки якщо на території України недостатньо для продажу аналогічних продовольчих товарів вітчизняного виробництва;

3) розміщувати в кожному пункті продажу вітчизняні продовольчі товари, таким чином, щоб будь-яка фактична та/або інформаційна площа їх розміщення, в тому числі у першому ряду на торгівельних полках була не менше, ніж площа аналогічних товарів, вироблених поза межами території України.

Додати коментар


Захисний код
Оновити