КМУ предложил порядок обмена старых акцизных марок

There are no translations available.

Кабинет Министров Украины разработал проект постановления «О внесении изменений в Положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков и табачных изделий».
Приводим текст оригинала, размещенный  на официальном сайте Министерства финансов Украины.

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від « » 2013 р. №

Київ

Про внесення змін до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Доповнити Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251 (Офіційний вісник України, 2011, № 1, ст. 35), новими пунктами такого змісту:

«Заміна залишків раніше закуплених марок акцизного податку попереднього зразка, а також марок акцизного податку попереднього зразка на нереалізованих алкогольних напоях

32. У разі затвердження нового зразка марок акцизного податку залишки раніше закуплених марок акцизного податку попереднього зразка, а також марок акцизного податку попереднього зразка на нереалізованих алкогольних напоях, які перебували в обігу протягом 12 місяців з дати затвердження нового зразка марок акцизного податку, підлягають безоплатному обміну на марки нового зразка.

33. Через 12 місяців з дати затвердження нового зразка марок акцизного податку продавець марок забезпечує проведення у покупців марок інвентаризації залишків раніше закуплених марок акцизного податку попереднього зразка, а також марок акцизного податку попереднього зразка на нереалізованих алкогольних напоях.

34. Суб’єкти оптової і роздрібної торгівлі, що мають алкогольні напої, які нереалізовані протягом 12 місяців з дати затвердження нового зразка марок акцизного податку, забезпечують доставку таких алкогольних напоїв покупцям марок для проведення інвентаризації.

35. У разі виявлення під час проведення інвентаризації марок з ознаками підробки, такі марки направляються на експертизу, а їх обмін здійснюється після підтвердження легальності марки за результатами експертизи.

36. На підставі актів інвентаризації продавець марок забезпечує прийняття та знищення марок акцизного податку попереднього зразка. Знищення марок акцизного податку попереднього зразка, згідно з актами інвентаризації, здійснюється після безоплатної видачі марок акцизного податку нового зразка покупцям марок.

37. Через 10 днів після проведення інвентаризації продавець марок формує та подає підприємству – виробнику марок окрему заявку – розрахунок на виготовлення марок акцизного податку нового зразка.

38. Протягом 30 днів підприємство – виробник за рахунок коштів продавця марок, отриманих від плати за марки, забезпечує виготовлення та доставку марок акцизного податку нового зразка згідно з окремою заявкою – розрахунком продавцям марок.

39. Протягом 30 днів після виготовлення та доставки марок згідно із окремою заявкою – розрахунком продавець марок забезпечує безоплатну видачу марок нового зразка покупцям марок.

40. Покупець марок забезпечує проведення заміни марок акцизного податку попереднього зразка на нереалізованих протягом 12 місяців з дати затвердження нового зразка марок акцизного податку алкогольних напоях, що знаходились у суб’єктів оптової і роздрібної торгівлі.»

2. Ця постанова набирає чинності через 45 днів з дня її офіційного опублікування, але не пізніше, ніж через 12 місяців з дати затвердження нового зразка марок акцизного податку .

Прем'єр-міністр України

Add comment


Security code
Refresh